¿Olvido su contraseña? ¿Olvido su usuario?
Iniciar sesión
Professional and reliable web hosting reviews and hosting guide. InMotion Reviews and testimonials customer ratings.

Admissió BATXILLER 2017

Instruccions BATXILLER

Com puc sol·licitar plaça per a BATXILLER?

Fent una única sol·licitud en la qual es farà constar fins a 10 opcions ordenades per prioritat, utilitzant el model oficial, que podran omplir:

- Per l'assistent telemàtic de la Conselleria d'Educació. Els sol·licitants que òmpliguen la seua sol·licitud de forma telemàtica, rebran, en la adreça de correu electrònic que faciliten la informació relativa al resultat del procediment d'admissió.

- A mà,  demanant la documentació a la Consergeria de l'Institut o descarregantla al següent enllaç

Nota: Amb independència de la fórmula utilitzada per a omplir la sol·licitud, s'entregará en el centre educatiu triat en primera opció en el periode indicat a continuació. Instruccions d'entrega

Ajuda al sol·licitant: El centre disposa d'un servici d'ajuda al sol·licitant: Del 22 de maig al 31 de maig de 9:00 a 10:40

 

Quan puc sol·licitar plaça?

CONVOCATÒRIA ÚNICA: Del 22 al 31 de maig de 2017. No hi haurà convocatòria extraordinaria. Tots els sol·licitants han de formalitzar el tràmit en esta única convocatòria.

 

Quantes vacants hi ha?

Les vacants varien cada any en funció de l'alumnat que promociona de cursos anteriors o que repeteix curs. Quan es coneguen, es faràn públiques en el següent enllaç:

Vacants BATXILLER 2017.pdf

També es podrà obtenir informació de les vacants existents en cada centre a la web http://www.ceice.gva.es/, en l'àrea d'admissió d'alumnat.

 Quan sabré si he sigut admés/a?

Publicació de llistes provissionals: 12 de juliol de 2017

ADMESOS (PROVISIONAL) NO ADMESOS (PROVISIONAL)

Admesos Provisional BATXILLERAT

No admesos Provisional BATXILLERAT

Periode de reclamacions a les llistes provissionals: Del 12 de juliol al 14 de juliol  de 2017

Publicació de llistes definitives: 19 de juliol de 2017

ADMESOS (DEFINITIVES) NO ADMESOS (DEFINITIVES)

Admesos Definitius 1r BATXILLER CIÈNCIES

Admesos Definitius 1r BATXILLER HUMANITATS I CCSS

Admesos Definitius 2n BATXILLER HUMANITATS I CCSS

No admesos Definitius 1r BATXILLER CIÈNCIES

No admesos Definitius 1r BATXILLER HUMANITATS I CCSS

No admesos Definitius 2n BATXILLER CIÈNCIES

Si he sigut admés, quan he de matricular-me?

Entre el 19 i el 27 de juliol de 2017 (Recolllir el sobre de matrícula el 19 de juliol on figura l'hora i data de matriculació)

NORMATIVA I DOCUMENTS

Sol·licitud d'admissió

Decret que regula el procés d'admissió.pdf

Ordre que regula el procés d'admissió.pdf

Correcció d'errades de la ordre que regula el procés d'admissió

Resolució - calendari d'admissió i matrícula (provincia València)

Joomla 2.5 Templates designed by Website Hosting