¿Olvido su contraseña? ¿Olvido su usuario?
Iniciar sesión
Professional and reliable web hosting reviews and hosting guide. InMotion Reviews and testimonials customer ratings.

Informàtica

El cicle de Grau Superior de Desenrrollament d'Aplicacions Multiplataforma es tracta d'un cicle amb molt de futur que ens permetrà desenvolupar aplicacions informàtiques en l'àmbit dels equips de sobre-mesa i de dispositius mòbils.La formació comença des de la base i tan sol es necessita coneixements informàtics a nivell d'usuari.

A banda dels mòduls que es descriuen a continuació, cal destacar que en ambos cursos es dona dues hores setmanals d'anglés.

Mòduls de primer curs

El primer curs s'impartiran aquells mòduls bàsics per a la realització d'aplicacions informàtiques, i a més es comú al cicle de Desenrrollament d'Aplicacions Web. A continuació es detallen els mòduls i es dona una breu descripció del mateixos

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

En aquest mòdul s'impartiran coneixements de llenguatges de marques com son HTML,  necessari en el desenvolupament de webs, i  XML, llenguatge àmpliament utilitzat en la informàtica actual per compartir informació o guardar la configuració dels programes.
Aquest mòdul te assignades 3 hores setmanals.

Sistemes informàtics

Mòdul general sobre informàtica que formara al alumne per a tindre una base de coneixements informàtiques que le servisquen per desenvolupar aplicacions.  S'impartiran coneixements sobre el maquinari (hardware) de l'ordinador, sobre xarxes i sistemes operatius.

Aquest mòdul te assignades 5 hores setmanals.

Bases de dades

En informàtica la informació es guarda en bases de dades i en aquest mòdul el alumnes aprendran a traure el màxim partit a aquestes magatzems d'informació. S'utilitzarà el llenguatge SQL per manipular les bases de dades.

Aquest mòdul te assignades 5 hores setmanals.

Programació

En aquest mòdul coneixerem la forma de donar instruccions a l'ordinador per fer aplicacions  informàtiques. En aquest IES s'utilitza el llenguatge Java.

Aquest mòdul te assignades 8 hores setmanals.

Entorns de desenrotllament

Per facilitar la programació s'utilitzen unes programes, aquestos son els entorns de desenrrollament. S'introduiran sistemes col·laboratius de programació de igual forma que s'utilitzen a la empresa.

Aquest mòdul te assignades 3 hores setmanals.

Formació i Orientació Laboral

Mòdul genèric a qualsevol cicle que ens permet conéixer nostres drets laborals

Aquest mòdul te assignades 3 hores setmanals.

Mòduls de segon curs

Accés a dades

Es treballa l'accéss a dades utilitzant un llenguatge de programació com Java. Ens permetrà accedir a fitxers de text, fitxers XML i bases de dades des de els nostres programes.

Aquest mòdul te assignades 6 hores setmanals.

Desenrotllament d'interfícies

Treballarem con els components bàsics d'una interfície d'usuari i després els unirem per desenvolupar programes d'aspecte professional.

Aquest mòdul te assignades 6 hores setmanals.

Programació mutimèdia i dispositius mòbils

Es tracta d'un tema d'actualitat i es posaran les bases per fer aplicacions per dispositius mòbils incloses les que porten contingut multimèdia. També s'introduiran en llibreries 2D/3D per fer jocs.

Aquest mòdul te assignades 5 hores setmanals.

Programació de servicis i processos

Tindrem la possibilitat de realitzar programes complexes que aprofiten les característiques multi-hilo dels actuals processadors. També ens permetrà treballar amb connexions en xarxa.

Aquest mòdul te assignades 3 hores setmanals.

Sistemes de gestió empresarial

Uns dels professionals de les TIC mes demandades son els consultors de ERP's, en aquest mòdul vorem les seues principals característiques i aprendrem a utilitzar-los.

Aquest mòdul te assignades 5 hores setmanals.

Empresa i iniciativa emprenedora

Coneixements que ens permetran crear la nostra pròpia empresa.

Aquest mòdul te assignades 3 hores setmanals.

Projecte

A voltes es donen moltes coneixements, però queden dispersos, per evitar aquesta situació ni ha un mòdul que pretèn sintetitzar tots els coneixements adquirits.

Aquest mòdul planteja la realització d'una aplicació professional de forma simplificada

Formació en Centres de Treball

Al finalitzar el segon curs, finals de Març, comença un període de pràctiques en empresses perquè l'alumne tinga un primer contacte amb el mon professional. Les pràctiques es realitzaran en diverses empresses del sector i tenen una durada de 380 hores.

Al finalitzar el període de pràctiques s'obtendrà el títol

 

Mòduls de primer curs

Muntatge i manteniment d'equips

Xarxes locals

Aplicacions ofimàtiques

Sistemes operatius monolloc

Formació i Orientació Laboral

 

Mòduls de segon curs

Sistemes operatius en xarxa

Seguretat informàtica

Servicis en xarxa

Aplicacions web

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació en Centres de Treball

 

 

Joomla 2.5 Templates designed by Website Hosting